Contacts

ບໍລິສັດ ທອງປະເສີດ ການຄ້າ ຈຳກັດ

ຈຳໜ່າຍ ນ໋ອດ, ອາໄຫລ່ລົດ  ທຸກຊະນິດ ແລະ ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ ອຸດສາຫະກຳ

ຮັບສັ່ງຊື້ ອາໄຫລ່ ຈາກຕ່າງປະເທດ  ໃນລາຄາເປັນກັນເອງ 

ຖະໜົນ 13 ໄຕ້ ບ້ານ ດອນຫນູນ ເມືອງ ໄຊທານີ , ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

  • +85620 9999 4663
  • 021 740 100
  • ເປີດຮ້ານ ເວລາ 8:00 ເຖິງ 19:00 ໂມງແລງ
  • TPS_trading@yahoo.com
  • info@thongpaseuth.com

ສົ່ງຂໍຄວາມ ຫາພວກເຮົາ