ວິທີການໂອນເງິນ


ບໍລິສັດ ທອງປະເສີດ ການຄ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ BCEL

Name : Thongpaseuth Trading Sole CO., LTD

Acount :   0961101011559225001  USD

                  09611021159225001       THB

                  096110001159225001     LAK